Welzijnsbeleid

Adviserende actoren van het welzijnsbeleid
 

1. Interne Dienst Preventie en Bescherming (IDPB)

Preventieadviseur: Bob Peeters

2. Externe Dienst Preventie en Bescherming (EDPB)

IDEWE, Interleuvenlaan 58, 3001 Haasrode, 016/39 04 38

3. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het comité PB is een overlegorgaan dat als algemene opdracht heeft om op een constructieve manier bij te dragen tot de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en de leerlingen.
Het kan adviezen uitbrengen en voorstellen formuleren om het beleid ter voorkoming van ongevallen zo goed mogelijk af te stemmen op de verschillende situaties die rechtstreeks met de school te maken hebben. Het comité vergadert vijf maal per jaar.

 

Voorzitter:Roland Severijns
Secretaris:Bob Peeters
Voor het ondersteunend personeel:Luc Vandersteen
Voor Lichamelijke Opvoeding:Petra Craeybeckx
Voor de Wetenschappelijke vakken:Franckx Jo
Els Lavers
Carine Vallons (+EHBO)