Schoolnieuws

Finale Ping Pong Tornooi!


De laatste wedstrijd van het tafeltennistoernooi werd dinsdag 10/5 gespeeld in de turnzaal. We hebben een prachtige finale gezien tussen Wietse Laermans en Egon De Bruyn. Beiden waren aan elkaar gewaagd, maar de snelheid en techniek van Egon domineerde het spel en leidde hem ook naar de overwinning. (3-1)

Lezing Jean-Louis Cartier de Marchienne - Cartamundi

Op 29 april 2016 mocht onze school hoog bezoek ontvangen. De heer Jean-Louis Cartier de Marchienne, voorzitter van de raad van bestuur van Cartamundi kwam naar onze school om een gastcollege “economie” te geven aan onze leerlingen van 6EMT en van 6WEWI. Ook deze laatste groep heeft sinds dit jaar immers economie in het programma.

Cartamundi werd in 1970 opgericht als een joint venture waarin de speelkaartactiviteiten van Brepols, Van Genechten en Biermans gebundeld werden. Ook vandaag nog zetelen er leden van de families de Somer en de Cartier de Marchienne, de oprichters van Brepols en Van Genechten, in de raad van bestuur.

Reisverslag Aken - Keulen 2016

Tijdens de schoolreis in het  vijfde jaar gaan we naar Duitsland. We bezoeken tijdens deze twee dagen Aken en Keulen.

Na een busrit van anderhalf uur houden we eerst halt in Aken, een stad net over de grens. De leerlingen van 5 Latijn- moderne talen  stippelen  tijdens de les een stadswandeling uit en gidsen ter plaatse  hun medeleerlingen door het oude centrum van Aken. Na de stadswandeling bezoeken we de Dom van Aken o.l.v. een gids. Het schrijn met de botten van Karel de Grote  en het Maria-schrijn spreken tot de verbeelding, alsook het octogoon waarin de Barbarossa-luchter hangt en de troon waarop velen  tot koning gekroond zijn.

Toby Hendrickx (6LWI) wint finale geografie – olympiade!

Op zondag 22 mei vond de proclamatie plaats van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen in aula Pieter De Somer te Leuven. Aan deze olympiades namen 12.850 leerlingen van over heel Vlaanderen deel. 

Na een eerste en tweede ronde bereikte Toby de finale van de geografie-olympiade en volgde er een stageweekend in De Panne. Tijdens de proclamatie liep de spanning op: van de 17 finalisten mochten de vier beste deelnemen aan de internationale olympiade die doorgaat in China. En jawel, Toby kwam als absolute winnaar uit de bus.

De school mocht ook nog het embleem ‘Olympiadeschool voor Natuurwetenschappen 2016-2018’ ontvangen, dit op basis van een aantal selectiecriteria.
We zijn blij dat een van onze leerlingen dit presteerde en we zullen onze leerlingen alvast blijven motiveren om deel te nemen aan deze olympiades.

40 jaar priester - Fons Van Looveren

Ter gelegenheid van 40 jaar priesterschap schreef EH Fons Van Looveren zaliger deze tekst voor het maandblad Présences (parochiemaandblad, parochies Charleroi). Deze terugblik kunnen we lezen als zijn laatste woorden. (Tekst in vertaling uit het Frans.)

Pas  toen de vraag kwam van het redactiecomité van de tijdschriften “Présences” en “l’Eglise de Tournai” realiseerde ik me dat ik dit jaar al veertig jaar priester ben. Ik was er me niet van bewust.
Sinds mijn twaalfde-dertiende jaar, heb ik er altijd van gedroomd om priester te worden. Waar en wanneer dan wel was wat anders. Enerzijds ben ik geboren in een gezin waar God en gebed vanzelfsprekend waren en deel uitmaakten van het dagelijkse leven. Anderzijds waren er verschillende religieuzen, mannen zowel als vrouwen, en priesters in mijn familie, in de ruimere betekenis van het woord. Gedurende heel wat jaren ontmoetten we elkaar tijdens de weekends, met ruimte voor reflectie en bezinning. Dit heeft me zeker geholpen in mijn levenskeuze.

In Memoriam Fons Van Looveren - Algemeen Overste van de Aalmoezeniers van de Arbeid

Op zondag 15 mei 2016, overleed EH, Aalmoezenier van de Arbeid, Fons Van Looveren plots en geheel onverwacht op 65-jarige leeftijd. Dit daags voor zijn 40 jaar priester zijn. Fons, afkomstig van Lier (01/10/1950), volgde EH Frans Roymans zaliger destijds op als secretaris van de inrichtende macht van onze school. Hij werd in 2015 verkozen tot Algemeen Overste van de Aalmoezeniers.

Fons deed zijn middelbare studies aan ons college en kwam na zijn priesteropleiding, o.a. als leraar godsdienst, terecht in het Collège Technique des Aumoiniers du Travail te Charleroi. Van daaruit nam hij ook verschillende verantwoordelijkheden op binnen de Congregatie van de Aalmoezeniers, lange tijd ook aan de zijde van Jacques Vanderus zaliger (2015), voormalig Algemeen Overste. Daarnaast was hij een leven lang bezig met pastoraal werk in de streek van Charleroi.

Fons was een erg gewaardeerd, zeer beminnelijk, zacht en aangenaam iemand, immer bezorgd en met een luisterend oor en hulpvaardig tegenover de noden van de mensen rondom hem. Hij zal erg gemist worden en niet alleen door de confraters Aalmoezeniers. Hij laat een grote leegte en een diep gevoel van verlies achter bij allen die hem gekend hebben. We bidden dan ook voor zijn zieleheil en kijken met dankbaarheid om voor wat hij als mens en als priester heeft mogen betekenen voor velen.

Pagina's