Studieaanbod

In het middelbaar onderwijs tellen we drie graden (eerste, tweede en derde graad) die elk twee (leer)jaren tellen. Er zijn dus in het totaal zes leerjaren.

Met een diploma ASO (algemeen secundair onderwijs) alleen kan je in het beroepsleven niet veel beginnen, want het ASO is een onderwijsvorm die rechtstreeks voorbereidt op hogere studie, aan een universiteit of aan een hogeschool. Een ASO-leerling moet abstract leren denken, grote hoeveelheden leerstof kunnen verwerken, bereid zijn ook thuis hard en intensief te werken, accuraat en geconcentreerd opdrachten weten uit te voeren, zelfstandig te leren werken met zin voor initiatief, een wisselend takenpakket flexibel te kunnen aanpakken, ...

Bij ASO spreekt men ook wel van "de humaniora".

Eerste graad1e leerjaarLatijn
  Moderne
   
 2e leerjaarLatijn
  Moderne Wetenschappen
   
Tweede graad1e leerjaarLatijn
  Economie
  Wetenschappen
   
 2e leerjaarzelfde studierichtingen als het 1e jaar
   
Derde graad1e leerjaarLatijn-Moderne talen
  Latijn-Wiskunde
  Latijn-Wetenschappen
  Economie-Moderne talen
  Moderne talen-Wetenschappen
  Wetenschappen-Wiskunde
   
 2e leerjaarzelfde studierichtingen als het 1e jaar
   

 

Een studierichting uit het ASO bestaat dan ook uitsluitend uit algemene vakken zoals economie, moderne talen, Latijn, wiskunde, wetenschappen. De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van het hoger onderwijs.

Profiel van de ASO-leerling :
 • abstract leren denken
 • belangstelling hebben voor
  • onze cultuur en de geschiedenis
  • (vreemde) talen: grammaticale component van de talen en communicatieve vaardigheden
 • grote hoeveelheden leerstof leren verwerken
 • bereid zijn ook thuis hard en intensief te werken
 • accuraat en geconcentreerd opdrachten uitvoeren
 • zelfstandig leren werken met zin voor initiatief
 • een wisselend takenpakket flexibel kunnen aanpakken
 • bereid zijn tot permanente vorming (met het oog op hoger onderwijs)

 

EERSTE GRAAD1e jaar A2e jaar
 MODLATMWELAT
Godsdienst2222
Aardrijkskunde2211
Engels0022
Frans6444
Geschiedenis1122
Latijn0505
Lich. opvoeding2222
Muz. opvoeding1111
Natuurwetensch.2211
Nederlands6544
Plast. opvoeding2211
Soc. Econ. Init.0020
Techniek2222
Wetensch. werk0030
Wiskunde6455
Totaal uren32323232

 

TWEEDE GRAAD1e jaar2e jaar
 LATECOWETLATECOWET
Godsdienst222222
Aardrijkskunde111111
Natuurwetensch.112112
Chemie112112
Duits000222
Economie040040
Engels233233
Frans344344
Fysica112112
Geschiedenis222222
Informatica111111
Latijn500500
Lich. opvoeding222222
Muz. opvoeding111000
Nederlands444444
Plast. opvoeding111000
Wiskunde545545
Totaal uren323232323232

 

DERDE
GRAAD
1e jaar2e jaar
 LMTLWI 8
wis
LWI 6
wet
LWEEMTMTWE WEWILMTLWI 8
wis
LWI 6
wet
LWEEMTMTWEWEWI
Godsdienst22222222222222
Natuurwetensch20002002000200
Aardrijkskunde11121221111111
Biologie01120220112022
Chemie01220220122022
Duits30002203000220
Economie00004000000400
Engels32223323222332
Esthetica11111111111111
Frans43334434333443
Fysica01220220122022
Geschiedenis22222222222222
Latijn44440004444000
Lichamel. Opv.22222222222222
Nederlands44444444444444
Wiskunde3664346/83664346/8
Sem. Spaans10000001000000
Sem. Wiskunde02000000201010
Sem. Economie00002000000201
Sem. Wetensch.0000002/00000002/0
Totaal uren3232323232323232323232323232

 

Tags: