Schoolbenodigdheden

Bestellen boeken voor schooljaar 2018-2019
Voor het volgende schooljaar kunnen jullie de schoolboeken bestellen via de “schoolboekenservice” van Standaard Boekhandel. (vanaf 20 juni 2018) http://leerling.schoolboekenservice.com

Om je te registreren heb je de schoolcode nodig die via een bericht op smartschool naar alle leerlingen werd gezonden.

Met bijgevoegde brochure bestel je je schoolboeken online in 10 stappen.

Bijlage: