Inschrijvingen

1.1 Eerste inschrijving

Er kan conform de regelgeving ten vroegste een schooljaar op voorhand ingeschreven worden.

Er heerst heel wat verwarring over wanneer de vroegste inschrijvingsdatum nu precies mag vallen. Het ‘nieuwe' decreet voorzag 29 mei voor scholen zoals de onze die niet deelnemen aan een digitale inschrijvingsprocedure. Omdat we geen inschrijvingsstop zullen hanteren - iedereen is welkom - was het voor onze school vrij eenvoudig. Vanaf 29 mei kon je hier komen inschrijven.

En dan kwam er een klacht bij de Raad van State van Waalse zijde. Nu vallen we terug op het decreet van 2012 en is die datum van 29 mei als vroegste inschrijvingsdag ineens ook niet meer van toepassing. Het is nog even afwachten, maar wellicht kiezen we dan gewoon als startdatum MAANDAG 1 APRIL 2019.

Omdat we geen capaciteitsbeperking hanteren, kan er ook nog ingeschreven worden op onze opendeurdag, op zaterdag 27 april 2019. Dan kan je tussen 14.00 en 18.00 uur op onze school terecht en doorlopend de weken daarna. Iedereen wordt verzekerd van een plaatsje. Dringen, aanschuiven of ‘voorovernachten’ is dus helemaal niet nodig.

We gaan ook nog inforondes organiseren over wat er verandert in de eerste graad vanaf volgend schooljaar. Alle info tegen einde januari, half februari op deze website en via de basisscholen rond ons.

Kopie identiteitskaart (rijksregisternummer) zoon/dochter verplicht.

 

Let op!

- Inschrijvingen gebeuren nooit telefonisch, maar steeds na een ‘intake’-gesprek en in aanwezigheid van minstens één van beide ouders (*). Deze ouder dient dan schriftelijk te verklaren dat hij handelt met de instemming van de andere ouder.

- Bij een eerste inschrijving dienen het opvoedingsproject en het schoolreglement voor akkoord getekend te worden. Dit is een bindende voorwaarde voor inschrijving.

Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel:

  • wanneer je zelf onze school verlaat of
  • wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd.

1.2 Voorrang

Omdat de school geen capaciteitsbeperking toepast, is er geen nood aan een voorrangsregeling en is er ook geen digitaal inschrijvingssyteem om een volgorde te bepalen. Iedereen die zich vanaf 1 april 2019 aanmeldt, wordt ingeschreven.

1.3 Herinschrijving

De plaats en herinschrijving van de eigen leerlingen is voor het volgend schooljaar gegarandeerd, welke studiekeuze ze ook maken. Uiteraard zullen ze wel moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Om tijdig te kunnen bepalen hoeveel nieuwe leerlingen er bij kunnen, moeten ze hun studiekeuze tijdig bekend maken.

Al de leerlingen die hun studies na dit schooljaar willen verder zetten in deze school dienen uiterlijk op vrijdag 5 juli 2019 hun studiekeuze schriftelijk bekend te maken (behoudens in in geval van bijkomende proeven). De school voorziet hiertoe een formulier bij het laatste oudercontact.

* leefeenheid: leerlingen met tenminste één gemeenschappelijke ouder of ouders (*) en leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats.

Tags: 

 

Inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020

De school voorziet geen capaciteitsbeperking in het eerste jaar. De eerstejaars kunnen inschrijven vanaf 1 april.

Ook op de INFODAG, zaterdag 27 april van 14.00 tot 18.00 uur, kan er ingeschreven worden.

Vijfdejaars uit de basisschool zijn op deze dag uiteraard ook al welkom. Op deze infodag krijg je een ruim beeld van onze school en zijn alle lokalen geopend en alle leraars, en zelfs heel wat van onze leerlingen, aanwezig voor extra uitleg.

Voor het 2de jaar en hogere jaren kan er ingeschreven worden vanaf 23 april of op de infodag, maar enkel na afspraak met de directeur.

 


Openingsuren secretariaat

Tijdens het schooljaar: elke werkdag van 8.00 uur tot 16.30 uur

Tijdens de grote vakantie:


2019-2020
maandag 1 juli t/m maandag 8 juli 2019, van 09.00 tot 16.00 uur
maandag 19 augustus t/m vrijdag 30 augustus 2019, van 09.00 tot 16.00 uur

 

Tags: 

BEREIKBAARHEID

  • De school heeft een eigen vervoerdienst, ze beschikt over een autobus die onderstaand traject volgt.
  • Daarnaast is er een bruikbaar alternatief in het aanbod van "De Lijn". Hier kun je ook gebruik maken van reen routeplanner.

De 2 vervoeropties staan hieronder in detail weergegeven.

 

LEERLINGENVERVOER

Gelieve vijf minuten voor het opgegeven uur klaar te staan aan de halte!

 

GEMEENTESTOPPLAATSHEENTERUG
MeldertKasteel7.00u16.10u
WillebringenKerk7.10u16.20u
VertrijkPleintje voor kasseiweg7.14u16.24u
 Hoek Koutemstraat - Roosbeekstraat7.15u16.25u
 Total7.18u16.28u
NeervelpKapel7.19u16.29u
LovenjoelRotonde kapel7.20u16.30u
 Hoek Lovenjoelsestraat - Schoolstraat7.21u16.31u
 Hoek Bruulstraat - Groenstraat7.22u16.32u
 Hoek Bruulstraat - Weterbeekstraat7.23u16.33u
 Hoek Stationsstraat - Heerbaan7.26u16.36u
 Verkeerslichten7.27u16.37u
BoutersemMagic Dice7.29u16.39u
 Texaco7.30u16.40u
 slagerij Deputter7.31u16.41u
 Verkeerslichten7.32u16.42u
RoosbeekOCMW7.34u16.44u
ButselHoek Pastoriestraat/Lubbeekstraat7.35u16.45u
 Hoek Kerkomsesteenweg7.36u16.46u
KerkomKerk7.38u16.48u
 De Kroeg7.40u16.50u
 Peugeot7.41u16.51u
VissenakenSchool7.46u16.56u
 Kerk7.47u16.57u
KumtichSint-Gillisplein7.50u17.00u
TienenBrantano7.54u17.04u
 Albertvest (tegenover Carrefour)7.56u17.06u
 Halte Oplintersepoort7.58u17.08u
 Ring Slachthuisstraat8.00u17.10u
 Ring Helenavest “Lidl”8.02u17.12u
HoegaardenRond punt8.08u17.18u
 Bushalte containerpark8.10u17.20u
 Hoek Tiensestraat - Stoopkensstraat8.12u17.22u
MeldertSt.-Janscollege8.20u17.30u

 

 

DE SCHOOL BEREIKEN MET "DE LIJN"

Het vervoer dat De Lijn aanbiedt, maakt de school voor een groot aantal leerlingen bereikbaar, zeker ook vanuit Haasrode, Bierbeek, Opvelp en Neervelp.


Aansluitend voorziet De Lijn in Tienen een bijkomende rit om 12.45 uur op lijn 16 (Lubbeek - Kerkom - Attenrode-Wever - Tienen).

We wijzen ook nog op het door De Lijn aangekondigde initiatief van de zogenaamde ‘belbussen’. De Lijn verzekert ons dat die ook beschikbaar zijn voor scholieren. Indien er voldoende vraag naar is, kunnen belbussen zelfs leiden tot uitbreiding van het vaste aanbod van De Lijn.

Bekijk ook de routeplanner van "De Lijn"

Tags: 

 

EERSTE GRAAD1e jaar A2e jaar
 MODLATMWELAT
Godsdienst2222
Aardrijkskunde2211
Engels0022
Frans6444
Geschiedenis1122
Latijn0505
Lich. opvoeding2222
Muz. opvoeding1111
Natuurwetensch.2211
Nederlands6544
Plast. opvoeding2211
Soc. Econ. Init.0020
Techniek2222
Wetensch. werk0030
Wiskunde6455
Totaal uren32323232

 

TWEEDE GRAAD1e jaar2e jaar
 LATECOWETLATECOWET
Godsdienst222222
Aardrijkskunde111111
Natuurwetensch.112112
Chemie112112
Duits000222
Economie040040
Engels233233
Frans344344
Fysica112112
Geschiedenis222222
Informatica111111
Latijn500500
Lich. opvoeding222222
Muz. opvoeding111000
Nederlands444444
Plast. opvoeding111000
Wiskunde545545
Totaal uren323232323232

 

DERDE
GRAAD
1e jaar2e jaar
 LMTLWI 8
wis
LWI 6
wet
LWEEMTMTWE WEWILMTLWI 8
wis
LWI 6
wet
LWEEMTMTWEWEWI
Godsdienst22222222222222
Natuurwetensch20002002000200
Aardrijkskunde11121221111111
Biologie01120220112022
Chemie01220220122022
Duits30002203000220
Economie00004000000400
Engels32223323222332
Esthetica11111111111111
Frans43334434333443
Fysica01220220122022
Geschiedenis22222222222222
Latijn44440004444000
Lichamel. Opv.22222222222222
Nederlands44444444444444
Wiskunde3664346/83664346/8
Sem. Spaans10000001000000
Sem. Wiskunde02000000201010
Sem. Economie00002000000201
Sem. Wetensch.0000002/00000002/0
Totaal uren3232323232323232323232323232

 

Tags: