Inschrijvingen

MAATREGELEN: inschrijvingen

De noodmaatregelen maken ‘fysieke inschrijving’ op school even onmogelijk. Aangezien onze school geen inschrijvingsstop hanteert, is er geen probleem.
Voorlopig volstaat het om een mail te sturen naar de school om je intentie tot inschrijving kenbaar te maken. Wij laten je dan onmiddellijk weten hoe het verder gaat.
Dit geldt zowel voor nieuwe inschrijvingen als voor inschrijvingen voor broers en zussen.

 

 

1.1 Eerste inschrijving

Er kan conform de regelgeving (decreet van 28 juni 2002, herziening van 21 juni 2018) ten vroegste een schooljaar op voorhand ingeschreven worden. Hiervoor langskomen kan vanaf 1 april 2020 (vanaf 08.00 uur ‘s ochtends).
Let op!
- Inschrijvingen gebeuren nooit telefonisch, maar steeds na een ‘intake’-gesprek en in aanwezigheid van minstens één van beide ouders. Deze ouder dient dan schriftelijk te verklaren dat hij handelt met de instemming van de andere ouder.
- Bij een eerste inschrijving dienen het opvoedingsproject en het schoolreglement voor akkoord getekend te worden. Dit is een bindende voorwaarde voor inschrijving.
Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel:

- wanneer je zelf onze school verlaat of
- wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd.

1.2 Herinschrijving

De plaats en herinschrijving van de eigen leerlingen is voor het volgend schooljaar gegarandeerd, welke studiekeuze ze ook maken. Uiteraard zullen ze wel moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Om tijdig te kunnen bepalen hoeveel nieuwe leerlingen er bij kunnen, moeten ze hun studiekeuze tijdig bekend maken.

Al de leerlingen die hun studies na dit schooljaar willen verder zetten in deze school dienen uiterlijk op dinsdag 7 juli 2020 hun studiekeuze schriftelijk bekend te maken (behoudens in geval van bijkomende proeven). De school voorziet hiertoe een formulier bij het laatste oudercontact.
We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je vóór de start van het schooljaar al 25 jaar bent geworden. De enige uitzondering hierop is als je vorig schooljaar al in het secundair onderwijs was ingeschreven.

In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór 15 januari.  Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt.
Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit onmiddellijk aan de school.

 

Tags: 

MAATREGELEN: inschrijvingen

De noodmaatregelen maken ‘fysieke inschrijving’ op school even onmogelijk. Aangezien onze school geen inschrijvingsstop hanteert, is er geen probleem.
Voorlopig volstaat het om een mail te sturen naar de school om je intentie tot inschrijving kenbaar te maken. Wij laten je dan onmiddellijk weten hoe het verder gaat.
Dit geldt zowel voor nieuwe inschrijvingen als voor inschrijvingen voor broers en zussen.

 

Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021

Inschrijven kan niet vroeger dan een jaar op voorhand. Je kind moet m.a.w. in het zesde jaar van de basisschool zitten.
Broers en zussen kunnen al inschrijven vanaf 18 maart 2020. De school voorziet geen capaciteitsbeperking in het eerste jaar. Iedereen is welkom op onze school. De eerstejaars kunnen inschrijven vanaf 1 april 2020 (kantooruren en avond). Diezelfde dag is er om 20.00 uur ook een INFOAVOND voor ouders met aparte opvang voor nieuwe leerlingen.
Ook op de INFODAG, zaterdag 25 april van 14.00 tot 18.00 uur, kan er ingeschreven worden.
Op deze infodag krijg je een ruim beeld van onze school en zijn alle lokalen geopend en alle leraars, en zelfs heel wat van onze leerlingen, aanwezig voor extra uitleg.
Vijfdejaars uit de basisschool zijn op deze dag uiteraard ook al welkom.
Voor het 2de jaar en hogere jaren kan er ingeschreven worden vanaf 25 april of op de infodag, maar enkel na afspraak met de directeur.

 Openingsuren secretariaat

Tijdens het schooljaar: elke werkdag van 8.00 uur tot 16.30 uur
Tijdens de grote vakantie:

2019-2020
maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli 2019, van 09.00 tot 16.00 uur
maandag 19 augustus t/m vrijdag 30 augustus 2019, van 09.00 tot 16.00 uur

 

Tags: 

BEREIKBAARHEID

  • De school heeft een eigen vervoerdienst, ze beschikt over een autobus die onderstaand traject volgt.
  • Daarnaast is er een bruikbaar alternatief in het aanbod van "De Lijn". Hier kun je ook gebruik maken van reen routeplanner.

De 2 vervoeropties staan hieronder in detail weergegeven.

 

LEERLINGENVERVOER

Gelieve vijf minuten voor het opgegeven uur klaar te staan aan de halte!

 

GEMEENTESTOPPLAATSHEENTERUG
MeldertKasteel7.00u16.10u
WillebringenKerk/////16.20u
NeervelpKapel7.19u16.29u
VertrijkHoek Smidstraat - Kerkweg/////16.30u
 Hoek Kerkweg - Stationstraat/////16.31u
 Total/////16.32u
LovenjoelRotonde kapel7.20u16.35u
 Hoek Lovenjoelsestraat - Ezelbergstraat7.21u16.36u
 Hoek Bruulstraat - Groenstraat7.22u16.37u
 Hoek Bruulstraat - Weterbeekstraat7.23u16.38u
 Hoek Stationsstraat - Kerselaarlaan7.26u16.39u
 Verkeerslichten7.27u16.40u
BoutersemCircus Casino7.29u16.42u
 Texaco7.30u16.43u
 slagerij Deputter7.31u16.44u
 Verkeerslichten7.32u16.45u
RoosbeekOCMW7.34u16.46u
ButselHoek Pastoriestraat/Lubbeekstraat7.35u16.47u
 Hoek Kerkomsesteenweg7.36u16.48u
KerkomKerk7.38u16.49u
 Profinad7.40u16.50u
 Peugeot7.42u16.51u
VissenakenSchool7.47u16.56u
 Kerk7.48u16.57u
KumtichSint-Gillisplein7.52u17.00u
TienenBrantano7.55u17.04u
 In de Rode Bol7.56u17.05u
 Delhaize Goossensvest7.58u17.08u
HoegaardenRond punt8.08u17.18u
 Bushalte containerpark8.10u17.20u
 Hoek Tiensestraat - Stoopkensstraat8.12u17.22u
MeldertSt.-Janscollege8.20u17.30u

 

 

DE SCHOOL BEREIKEN MET "DE LIJN"

Het vervoer dat De Lijn aanbiedt, maakt de school voor een groot aantal leerlingen bereikbaar, zeker ook vanuit Haasrode, Bierbeek, Opvelp en Neervelp.


Aansluitend voorziet De Lijn in Tienen een bijkomende rit om 12.45 uur op lijn 16 (Lubbeek - Kerkom - Attenrode-Wever - Tienen).

We wijzen ook nog op het door De Lijn aangekondigde initiatief van de zogenaamde ‘belbussen’. De Lijn verzekert ons dat die ook beschikbaar zijn voor scholieren. Indien er voldoende vraag naar is, kunnen belbussen zelfs leiden tot uitbreiding van het vaste aanbod van De Lijn.

Bekijk ook de routeplanner van "De Lijn"

Tags: 


 

TWEEDE GRAAD1e jaar2e jaar
 LATECOWETLATECOWET
Godsdienst222222
Aardrijkskunde111111
Biologie112112
Chemie112112
Duits000222
Economie040040
Engels233233
Frans344344
Fysica112112
Geschiedenis222222
Informatica111111
Latijn500500
Lichamelijke Opv.222222
Muzikale Opv.111000
Nederlands444444
Plastische Opv.111000
Wiskunde545545
Totaal uren323232323232

 

DERDE
GRAAD
1e jaar2e jaar
 LMTLWI6/8LWEEMTMTWE WEWI6/8LMTLWI6/8LWEEMTMTWEWEWI6/8
Godsdienst222222222222
Natuurwetensch200200200200
Aardrijkskunde112122111111
Biologie012022012022
Chemie01/2202201/22022
Duits300220300220
Economie000400000400
Engels322332322332
Esthetica111111111111
Frans433443433443
Fysica01/2202201/22022
Geschiedenis222222222222
Latijn444000444000
Lichamel. Opv.222222222222
Nederlands444444444444
Wiskunde364346364346
Sem. Spaans100000100000
Sem. Wiskunde00/20000/200/21010/2
Sem. Economie000200000201
Sem. Wetensch.000002/0000002/0
Totaal uren323232323232323232323232

 

Tags: