Het LOC (Lokaal OverlegComité)

Het LOC, afkorting van "Lokaal OverlegComité", is samengesteld uit twee vertegen­woordigers van de Inrichtende Macht en evenveel vertegenwoordigers van het perso­neel. Binnen het LOC wordt geïnformeerd en onderhandeld over gebeurtenissen of interne beslissingen die een belangrijke weerslag kunnen hebben op het personeel van de school. Het houdt zich bezig met het tewerkstellingskarakter en de arbeidsvoor­waarden van het personeel. Het LOC is als volgt samengesteld:

 • voor de inrichtende macht:
  - E.H. Jaak Kerkhofs, afgevaardigd beheerder
  - Roland Severijns, directeur   GSM: 0474 52 45 66
  Waverse Steenweg 1
  3320 Meldert-Hoegaarden
  Tel.: 016/76 62 71 - Fax: 016/76 54 82
   
 • voor het personeel:
  - Gerda Theunis, 016/77 85 29
  - Leen Swellen, 016 89 04 04
  - Tanja Keuppens, 016/26 17 89
  - Liesbet Goffa, 011/68 06 25