Natuurbeheer 2de jaar ism vzw Natuurpunt : 12 maart 2015

Deze activiteit kadert in de lessen natuurwetenschappen van het 2de jaar, meer bepaald in het thema “Voedselrelaties – biodiversiteit”.

Een groot deel van het Meldertbos is in beheer van vzw Natuurpunt. Zij streven ernaar om, zoals in de andere natuurgebieden in Vlaanderen, ook in het Meldertbos zoveel mogelijk ecosystemen te creëren. Dit komt de biodiversiteit ten goede . Onze leerlingen van het 2de jaar zullen een bescheiden bijdrage leveren bij het beheer van dit natuurgebied en hier zeker het belang van beseffen.

Tags: