De pastorale werkgroep

De pastorale werkgroep probeert de christelijke waarden binnen de school zichtbaar te maken door vieringen, bezinningsmomenten, retraites, een sociale dag, etc. Men zet zich ook in voor acties zoals Vredeseilanden, Broederlijk Delen,….

Er wordt verder geprobeerd een dialoog op te bouwen tussen onze school en de scholen van de Aalmoezeniers in Congo. De groep steunt het project "Congo"

Dit gebeurt met o.a. een adoptieproject, de verkoop van wafels en frisco's en Afrikaanse producten, een posterbeurs, lezingen, infomomenten en de organisatie van een Congoweek op school. Met de hulp van de Aalmoezeniers die ter plaatse werken, geven we de leerlingen een concreet beeld van wat er ginds gebeurt met onze steun en welke noden er allemaal zijn. Op deze manier proberen we de leerlingen te sensibiliseren voor de noden van de Derde Wereld. We proberen leerlingen vanuit ons eigen opvoedingsproject aan te zetten tot solidariteit en hulp aan de medemens. We verruimen ook de blik van onze leerlingen naar het Afrikaans Continent, politiek, geografisch, economisch én cultureel.

We werken ook aan solidariteit dichter bij huis. We trachten bijvoorbeeld voor leerlingen die te maken hebben met een overlijden of ernstige ziektes een luisterend oor te zijn.

 

 

De medewerkers van de pastorale werkgroep zijn:

  • Hilde Keppens
  • E.H. Jaak Kerkhofs
  • Angela Masson
  • Jürgen Quaeyhaegens
  • Pascaline Strumane
  • Roland Severijns
  • Veerle Vanhoofstat
  • Els Vanderlinden