De interne beroepscommissie

De interne beroepscommissie is als volgt samengesteld:

  • een afgevaardigde van de Inrichtende Macht,
  • een ouder (aangeduid via de participatieraad),
  • een CLB-medewerker
  • en een onafhankelijk jurist.

Bij de voorzitter van de commissie kunnen de ouders beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter uit de school, en ook als ze niet akkoord gaan met de genomen beslissing van de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar. De directeur bewaakt het vlot verloop van de procedure, maar maakt geen deel uit van de commissie.