De inschrijving

1.1 Eerste inschrijving

Er kan conform de regelgeving ten vroegste een schooljaar op voorhand ingeschreven worden.

Er heerst heel wat verwarring over wanneer de vroegste inschrijvingsdatum nu precies mag vallen. Het ‘nieuwe' decreet voorzag 29 mei voor scholen zoals de onze die niet deelnemen aan een digitale inschrijvingsprocedure. Omdat we geen inschrijvingsstop zullen hanteren - iedereen is welkom - was het voor onze school vrij eenvoudig. Vanaf 29 mei kon je hier komen inschrijven.

En dan kwam er een klacht bij de Raad van State van Waalse zijde. Nu vallen we terug op het decreet van 2012 en is die datum van 29 mei als vroegste inschrijvingsdag ineens ook niet meer van toepassing. Het is nog even afwachten, maar wellicht kiezen we dan gewoon als startdatum MAANDAG 1 APRIL 2019.

Omdat we geen capaciteitsbeperking hanteren, kan er ook nog ingeschreven worden op onze opendeurdag, op zaterdag 27 april 2019. Dan kan je tussen 14.00 en 18.00 uur op onze school terecht en doorlopend de weken daarna. Iedereen wordt verzekerd van een plaatsje. Dringen, aanschuiven of ‘voorovernachten’ is dus helemaal niet nodig.

We gaan ook nog inforondes organiseren over wat er verandert in de eerste graad vanaf volgend schooljaar. Alle info tegen einde januari, half februari op deze website en via de basisscholen rond ons.

Kopie identiteitskaart (rijksregisternummer) zoon/dochter verplicht.

 

Let op!

- Inschrijvingen gebeuren nooit telefonisch, maar steeds na een ‘intake’-gesprek en in aanwezigheid van minstens één van beide ouders (*). Deze ouder dient dan schriftelijk te verklaren dat hij handelt met de instemming van de andere ouder.

- Bij een eerste inschrijving dienen het opvoedingsproject en het schoolreglement voor akkoord getekend te worden. Dit is een bindende voorwaarde voor inschrijving.

Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel:

  • wanneer je zelf onze school verlaat of
  • wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd.

1.2 Voorrang

Omdat de school geen capaciteitsbeperking toepast, is er geen nood aan een voorrangsregeling en is er ook geen digitaal inschrijvingssyteem om een volgorde te bepalen. Iedereen die zich vanaf 1 april 2019 aanmeldt, wordt ingeschreven.

1.3 Herinschrijving

De plaats en herinschrijving van de eigen leerlingen is voor het volgend schooljaar gegarandeerd, welke studiekeuze ze ook maken. Uiteraard zullen ze wel moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Om tijdig te kunnen bepalen hoeveel nieuwe leerlingen er bij kunnen, moeten ze hun studiekeuze tijdig bekend maken.

Al de leerlingen die hun studies na dit schooljaar willen verder zetten in deze school dienen uiterlijk op vrijdag 5 juli 2019 hun studiekeuze schriftelijk bekend te maken (behoudens in in geval van bijkomende proeven). De school voorziet hiertoe een formulier bij het laatste oudercontact.

* leefeenheid: leerlingen met tenminste één gemeenschappelijke ouder of ouders (*) en leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats.

Tags: