De inschrijving

1.1 Eerste inschrijving

Er kan conform de regelgeving (decreet van 28 juni 2002, herziening van 15 juli 2005) ten vroegste een schooljaar op voorhand ingeschreven worden. Inschrijven kan in het Sint-Janscollege vanaf vrijdag 1 maart 2019. (vanaf 07.00 uur 's ochtends)
Kopie identiteitskaart (rijksregisternummer) zoon/dochter verplicht.

 

Let op!

- Inschrijvingen gebeuren nooit telefonisch, maar steeds na een ‘intake’-gesprek en in aanwezigheid van minstens één van beide ouders (*). Deze ouder dient dan schriftelijk te verklaren dat hij handelt met de instemming van de andere ouder.

- Bij een eerste inschrijving dienen het opvoedingsproject en het schoolreglement voor akkoord getekend te worden. Dit is een bindende voorwaarde voor inschrijving.

Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel:

  • wanneer je zelf onze school verlaat of
  • wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd.

1.2 Voorrang

We wijzen ook op de voorrangsregeling voor broers en zussen. Elke leerling die tot dezelfde ‘leefeenheid’ * behoort als een ingeschreven leerling, heeft bij voorrang op alle leerlingen een recht op inschrijving in de betrokken school. De periode van woensdag 1 februari tot en met dinsdag 28 februari 2019 is voor broers en zussen gereserveerd. Wij zullen de ouders (*) die in dit geval zijn op tijd een bericht sturen.

1.3 Herinschrijving

De plaats en herinschrijving van de eigen leerlingen is voor het volgend schooljaar gegarandeerd, welke studiekeuze ze ook maken. Uiteraard zullen ze wel moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Om tijdig te kunnen bepalen hoeveel nieuwe leerlingen er bij kunnen, moeten ze hun studiekeuze tijdig bekend maken.

Al de leerlingen die hun studies na dit schooljaar willen verder zetten in deze school dienen uiterlijk op vrijdag 5 juli 2019 hun studiekeuze schriftelijk bekend te maken (behoudens in in geval van bijkomende proeven). De school voorziet hiertoe een formulier bij het laatste oudercontact.

* leefeenheid: leerlingen met tenminste één gemeenschappelijke ouder of ouders (*) en leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats.

 

 

Tags: