Xmos

Op vrijdag 25/01 vierden onze zesdejaars hun X-mos of hun laatste honderd dagen in Meldert.

Boterkoekenverkoop
De voorbereidingen begonnen al een week voordien met de traditionele boterkoekenverkoop. Om hun X-mos activiteiten te kunnen organiseren, verkochten ze op vrijdag 18 januari 1500 boterkoeken aan leerlingen en ouders. Eens te meer een groot succes!

Vervroegd carnaval
Elke dag van de week kwamen ze verkleed naar school: marginale maandag, transgender dag op dinsdag, werelddag op woensdag en ‘throw back day’ op donderdag.

Etentje in de Domus in Leuven
Op donderdagavond was er een etentje in Leuven, samen met de leraars. Een gezellig en nog rustig begin van een nacht die voor sommigen heel lang zou duren…

Verkiezingen en Kafka op school
Toch waren er vrijdagmorgen genoeg zesdes op post om de school om te bouwen tot een megagroot kieshokje met verkiezingsaffiches van  de leerkrachten in alle hoeken en kanten.
Een aantal klassen werd ludiek gereorganiseerd. Daarbij werden de  leerlingen van de lagere jaren van het kastje naar de muur gezonden, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw.
Wie geen identiteitskaart bij had, moest een formulier invullen en laten stempelen op de tweede verdieping van het kasteel. Anders kwam je er gewoon niet in ….. en soms moest je dan ook nog door één, twee drie strenge controles. Kafka op zijn best.

Lasershooten
In de namiddag organiseerden de leerlingen een lasershoot op het kasteeldomein. Spannend, maar lang duurde het niet echt want het was bitter koud en kil. Vele zesdejaars kwamen vroeger binnen voor het vieruurtje. Of gewoon om op de verwarming te zitten.

Vieruurtje
De school zorgde voor een vieruurtje: boterkoeken en donuts met warme chocolademelk. Vooral dat laatste werd massaal geapprecieerd na de buitenactiviteit. En dan was iedereen moe en blij om naar huis te kunnen gaan. Een geslaagde dag voor allen.