Ontvangst ouders eerstejaars & voorstellingpeters en meters / leerlingenraad

Op donderdag 20 september stelden de  zesdejaars/peters en meters zichzelf voor in de respectievelijke klassen. Ze vertelden daarbij ook over de werking van de leerlingenraad en haar activiteiten. En ze hadden een eigen filmpje bij hierover.
Diezelfde avond deden ze dat ook voor de ouders van de leerlingen van het eerste jaar, tijdens de infoavond. De laatstejaars zorgden ook voor de receptie achteraf.