Labo kernfysica met 5dejaars wetenschappen

Eind maart trokken de leerlingen van het 5de jaar naar Heverlee. Hier mochten ze de leerstof kernfysica afsluiten door het zelfstandig uitvoeren van een reeks practica. Het waren uiteenlopende experimenten waarin ze radioactieve bronnen leerden detecteren, waarin ze het verband tussen stralingsintensiteit en afstand nagingen of waarin ze radioactieve straling zichtbaar maakten. Kortom de theorie kon op een veilige, begeleide wijze in praktijk omgezet worden!