Poëzieweek met onze derde- en zesdejaars!

‘Van het zwijgzame over naar waaghalzerij’
Naar aanleiding van de poëzieweek ‘Uitstromend in het pluche van de zaal’ werkten de derdes en zesdes rond het thema ‘Theater en gedichten’. Dit jaar stond de nauwe band tussen poëzie en proza centraal.
De derdes transformeerden voor die gelegenheid in een mimespeler. In duos stelden zij de klas een gedicht voor. De klas kreeg de opdracht om te raden over welk – in de klas geanalyseerde - gedicht  het ging. De ene beeldde het gedicht uit, de andere las het na afloop expressief voor. De boodschap van het themagedicht ‘De mimespeler gebaart’ (I. Heytze) was dat  gevoelens niet in elke situatie onder woorden te brengen zijn, maar dat die vaak afgeleid kunnen worden van mimiek en gebaren.
De zesdes ontpopten zich dan weer tot echte waaghalzen. Hun themagedicht was ‘Koorddansen’ (H. Peeters). Sommigen beeldden dat zelf uit, anderen gingen voorzichtiger te werk en lieten poppetjes het gedicht naspelen. Aan de hand van een stopmotionfilmpje of een fotoreportage gaven zij hun interpretatie van het gedicht, waarbij een mogelijke uitleg was dat  het touw het leven of de liefde symboliseerde en de koorddansers de gebeurtenissen in een mensenleven voorstelde.
Poëzie kan dus ook meer dan leuk zijn. Dat was de ervaring van onze leerlingen!