Congo op onze school

Elk jaar organiseert het college een Congoweek. Zo ook in de week van maandag 23 oktober 2017. De directe link is natuurlijk de missiewerking van de Aalmoezeniers van de Arbeid in de regio van Lubumbashi.
We willen daarmee het thema Congo en de noden ginds, maar ook de problematiek van ontwikkelingslanden en ontwikkelingssamenwerking in het algemeen graag integreren in verschillende lessen en in verschillende activiteiten. We willen op deze manier onze eigen leerlingen informeren en hen, in de lijn van ons opvoedingsproject, engagement en betrokkenheid met anderen meegeven.

Tijdens de Congoweek krijgen onze leerlingen zelf de kans om eens te proeven van het Congolese leven én de Congolese keuken. Zo wordt het thema, zoals gezegd, vanuit de verschillende vakken belicht tijdens deze week. Maar we bieden alle leerlingen die week ook een Afrikaanse maaltijd aan. Wie Congo kent, weet dat Congoweek ook een muziek en dans-week is voor de leerlingen. En de leerlingenraad organiseerde een ‘Congolese voetbalmatch’. De dappersten waagden zich m.a.w. blootsvoets op het terrein, zoals het hoort.
En om wat geld in het laatje te brengen, organiseren de laatstejaars elk jaar opnieuw een Cake-week. En elk jaar proberen ze het record van de vorige lichting te breken en, jawel, dat is ook dit jaar weer gelukt. Zij (en hun mama's, papa's, oma's, opa's, broers en zussen, vrienden en vriendinnen, leraars...) bakten en verkochten een héle week lang. Ze haalden een recordbedrag op van € 2540. Daarmee kunnen we 127 Congolese kindjes naar school helpen!