Innovationlab: ooggestuurde interface

In het kader van de lessen seminarie wetenschappen volgden de leerlingen van 5 en 6 WEWI6 het project “Innovationlab: ooggestuurde interface”. Dit is een project aangeboden door de KULeuven met als doel leerlingen van het middelbaar onderwijs warm te maken voor een  ingenieursopleiding.
Via het doorlopen van verschillende modules vertrekken de leerlingen bij het meten van de biopotentiaal in de eigen ogen. Dit wordt door de computer geregistreerd, omgezet naar een duidelijk digitaal signaal en versterkt. Met behulp van het computerprogramma ‘Scratch’ schrijven ze dan zelf een programma om een spelletje aan te drijven met de ogen.
Op deze manier kan een persoon met ALS (Amyotrofische Laterale Sclerosedie, een zeer ernstige spierziekte), die niet meer in staat is om het toetsenbord te gebruiken, toch iets doen met de PC.
Leuk toch als je zo iemand kan helpen!