Plechtige opening nieuwe sportzaal

Op maandag 19 mei opende het Sint-Janscollege plechtig de deuren van een volledig vernieuwde sportzaal, annex speelzaal. Na drie jaar renovatiewerken was het eindelijk zover. De school beschikt nu, naast uitgebreide heraangelegde sportvelden buiten, ook over een moderne en aangepaste zaal om haar leerlingen overal in optimale omstandigheden te laten sporten.

Naast burgemeester Taverniers en eerste en tweede schepenen Lefevre en Havet van Hoegaarden, leden van de inrichtende macht, schoolraad, leraars en oud-leraars was ook minister Koen Geens op de afspraak. Hij sprak kort over onderwijs en menselijke waarden en over de rijkdom en de traditie van het Sint-Janscollege dat zich voortdurend weet te vernieuwen en meegaat met zijn tijd.

Het inleidend woord van de directeur kan je hieronder nalezen.

Mijnheer de minister, mijnheer de burgemeester, mevrouw de eerste schepen, mijnheer de tweede schepen. Beste vrienden, leden van de IM, leden van onze schoolraad, collega's, oud-collega's.

Ooit hebben we hier met onze voeten in het (grond)water gestaan. Ooit hebben we hier de schimmel van de muren gehaald. Ooit hebben we de plankenvloer volledig opgebroken en vernieuwd en de muren met tasso behangen en herschilderd. Ooit heeft oud-collega en vriend Rob Gerits deze speelzaal betegeld om het ergste vocht te camoufleren. En enkele jaren later al, stonden we hier opnieuw met onze voeten in het water en moesten we de schimmel nog maar eens van de muren vegen.

Tot onze IM en de Aalmoezeniers het beu begonnen te worden en met de nodige financiële inbreng het licht op groen zetten om de problemen met de oude turnzaal eindelijk en voor eens en altijd op te lossen.
En ze hebben de school carte blanche gegeven om er iets moois van te maken. Dat hebben we met de inbreng van de huidige ploeg gedreven sportleraars ook gedaan. Vandaag, na jaren geduld en behelpen in de L.O.-lessen, kunnen we met trots het resultaat presenteren. Na de heraanleg van alle buitenruimtes om te sporten is er nu ook een riante sportzaal ter beschikking.

De vloer en de muren zijn met een betonnen kuip zodanig gedicht dat we nu van onze turnzaal zelfs een zwembad zouden kunnen maken. Alles is heringericht met nieuwe plafonds, een duurzame parketvloer, vers geschilderde muren, een modern verlichtings-en verwarmingssysteem en een volledige en splinternieuwe sportuitrusting volgens de nieuwste normen.

En misschien moeten we de voltooiing van deze zaal zien als een symbool van de levenskracht van onze school. Al bijna 60 jaar lang weet deze school telkens weer uit haar eigen as te verrijzen. Telkens ontstaat er weer iets nieuws en moois dat gigantische toekomstperspectieven biedt, waar we met zijn allen, samen, gebruik van kunnen maken.

Hierbij een laatste afsluitend woord van dank aan de Aalmoezeniers van de Arbeid en onze IM die dit vanuit een blind vertrouwen in ons allemaal mogelijk maken. Het is nu tijd om deze zaal plechtig voor geopend te laten verklaren. In de hoop dat onze leraars en vooral onze leerlingen nog vele jaren plezier mogen beleven aan deze moderne voorzieningen.

Roland Severijns

19 mei 2014